Fengselsarbeid

Besøk og undervisning i fengslene i Agder.

Fengselsarbeid

Besøk og undervisning i fengslene i Agder.

Vi besøker jevnlig fengslene i Agder for å motivere de innsatte til et rusfritt liv.

Vi vil hjelpe
Kjenner du noen som ønsker hjelp med sitt rusproblem? La oss hjelpe i situasjonen!
Kontakt oss