Fengselsarbeid

Besøk og undervisning i Kristiansand fengsel.

Fengselsarbeid

Besøk og undervisning i Kristiansand fengsel.

Filadelfia Omsorgssenter har et ukentlig tilbud i Kristiansand fengsel for de innsatte.

Her tilbyr vi bibelundervisning og musikkundervisning hver fredag. Det blir også tid til en prat.

Vi vil hjelpe
Kjenner du noen som ønsker hjelp med sitt rusproblem? La oss hjelpe i situasjonen!
Kontakt oss