Landeskogen

Døgnbasert rusrehabilitering.

Landeskogen

Døgnbasert rusrehabilitering.

Landeskogen rehabiliteringssenter ligger på Grendi i Bygland kommune. Her kan mennesker få bo over kortere eller lengre tid (et døgnbasert tilbud) for å få hjelp med sine rusrelaterte problemer. Vi har fokus på den enkeltes verdi og positive sider. Tilbudet er for menn og kvinner over 18 år og rehabiliteringen er medikamentfri.

Landeskogen ligger i naturskjønne omgivelser i umiddelbar nærhet til både skog og fiskevann. Vi driver gårdsdrift, og dermed er nær kontakt med dyr noe beboerne får oppleve. Naturen bruker vi aktivt og daglig sammen med beboerne. I tillegg har vi et stort treningsrom som beboerne kan bruke.

På Landeskogen er arbeidsterapi en stor del av hverdagen. Beboerne har faste rutiner og arbeidsoppgaver. Medarbeiderne har tett oppfølging med beboerne og har jevnlig faste samtaler med den enkelte. Ukentlig har vi obligatoriske beboermøter hvor den enkelte beboer deler fra sitt liv. I tillegg møtes de som vil hver morgen til en kristen samling. Etter dette er det et obligatorisk infomøte.

Vi jobber altså miljøterapeutisk på Landeskogen og våre medarbeidere deltar aktivt i arbeidsoppgavene sammen med beboerne.

Fokus på den enkeltes verdi og positive sider.
Vi vil hjelpe
Kjenner du noen som ønsker hjelp med sitt rusproblem? La oss hjelpe i situasjonen!
Kontakt oss