En vei fra Nød til verdighet!

Filadelfia Omsorgssenter (FOS) er et tilbud til mennesker med rusrelaterte problemer.

Vi ønsker å støtte og motivere gjennom de ulike fasene og prossessene mot et rusfritt og verdig liv.
Vi bygger vårt tilbud på kristne livsverdier, med respekt for den enkelte.

Stabilisering

Stabilisering for mennesker som ønsker endring for sine rusproblemer.

Les mer

Ettervernsenter

Nettverksbygging og trygge rammer.

Les mer

Etterverntjeneste

Oppfølging i egen bolig etter rusrehabilitering.

Les mer

Celebrate Recovery

Selvhjelpsgrupper for ulike avhengigheter.

Les mer
Vi vil hjelpe
Kjenner du noen som ønsker hjelp med sitt rusproblem? La oss hjelpe i situasjonen!
Kontakt oss