Ettervernsenter

Nettverksbygging og trygge rammer.

Ettervernsenter

Nettverksbygging og trygge rammer.

Ettervernsenteret er for dem som har hatt et rusproblem, og som har vært i behandling for dette.

Filadelfia ettervernsenter består av åtte leiligheter med diverse flotte fellesrom og takterrasse. Stedet drives og eies av Filadelfiamenigheten Kristiansand. Ettervernsenteret er for dem som har hatt et rusproblem, og som har vært i behandling for dette.

Vi ønsker at stedet skal være en plass hvor folk kan kjenne seg trygge, og kan bruke tid på å starte et nytt liv uten rus.
Det obligatoriske opplegget ved ettervernsenteret innebærer individuelle samtaler, nettverkskartlegging, temakvelder og beboermøter. Vi tilbyr ellers ulike kristne møter og aktiviteter/turer i regi av Filadelfiameningheten og Filadelfia Omsorgssenter.

Ettervernet er en del av Kristiansand kommune sitt tilbud  - bolig  vanskeligstilte i samarbeid med Filadelfia.

Kriteriene for å flytte inn på ettervernet er:

  • Over 18 år
  • Har vært i behandling i minimum seks måneder
  • Har en arbeidsaktivitet/ skole eller jobb å gå til minimum tre dager i uken.
  • Være motivert til å jobbe med livet sitt i forhold til blant annet økonomi, nettverk og ellers gamle rusvaner.
  • Total rusfrihet.
Vi vil hjelpe
Kjenner du noen som ønsker hjelp med sitt rusproblem? La oss hjelpe i situasjonen!
Kontakt oss