Etterverntjeneste

Oppfølging i egen bolig etter rusrehabilitering.

Etterverntjeneste

Oppfølging i egen bolig etter rusrehabilitering.

Etter endt opphold på ettervernssenteret kan Filadelfia Omsorgssenter tilby oppfølging i egen bolig.

Noe av det vi tilbyr er:

  • Hjemmebesøk
  • Deltagelse i ansvarsgrupper
  • Telefonkontakt
  • Nettverksoppbygging
  • Aktiviteter sammen med frivillige faddere (medvandrer)
  • Ettervernsgrupper med et aktivitets tilbud
  • Individuelle samtaler
  • Menighetsfelleskap
Vi vil hjelpe
Kjenner du noen som ønsker hjelp med sitt rusproblem? La oss hjelpe i situasjonen!
Kontakt oss