Etterverntjeneste

Oppfølging i egen bolig etter rusrehabilitering.

Etterverntjeneste

Oppfølging i egen bolig etter rusrehabilitering.

Vi tilbyr samtaler over en kopp kaffe etter endt opphold på ettervernet. Tilbyr tettere oppfølging ved behov.

Vi vil hjelpe
Kjenner du noen som ønsker hjelp med sitt rusproblem? La oss hjelpe i situasjonen!
Kontakt oss