Stabilisering

Stabilisering for mennesker som ønsker endring for sine rusproblemer.

Stabilisering

Stabilisering for mennesker som ønsker endring for sine rusproblemer.

Filadelfia Omsorgssenter kan tilby stabilisering av personer som har valgt å få hjelp til behandling/omsorg.

Herfra vurderer vi hva som er brukerens videre behov mot et rusfritt liv - enten dette er innad i Filadelfia Omsorgssenter eller i annen type behandling.

Vi vil hjelpe
Kjenner du noen som ønsker hjelp med sitt rusproblem? La oss hjelpe i situasjonen!
Kontakt oss